ogloszenie Na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r.

poz. 1327 z późn. zm.)

W dniu 7.09.2022 r. do Urzędu Miasta Bolesławiec wpłynęła oferta złożona przez BKS Bobrzanie Bolesławiec na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej pn. „Udział w rozgrywkach drużyn młodzieżowych”.

 

Uznając celowość realizacji w/w zadania zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec www.boleslawiec.eu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Bolesławiec.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

  1. pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu, ul. Rynek 41 oraz w wieżowcu Urzędu Miasta plac Piłsudskiego 1 w godzinach pracy urzędu,
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  3. listownie na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz,
    59-700 Bolesławiec

do dnia 23.09.2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:

- oferta

                                                                        I Zastępca

                                                                   Prezydenta Miasta

                                                                 /-/ Renata Szewczyk

Bolesławiec, 14.09.2022 r.