c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_09_zasuwa_zasuwa-118.jpg

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu zakończyły się prace związane z wykonaniem systemu odwodnienia, wymianą zasuw burzowych oraz naprawą instalacji sanitarnej.

Remont obejmował m.in.: wyczyszczenie kanału deszczowego od budynku do kolektora ogólnospławnego zlokalizowanego w ul. Polnej, zamontowanie klapy zwrotnej, wymianę pompy w studni chłonnej na pompę samoczynną, odtworzenie dalszego przebiegu kanału od budynku szkoły w kierunku ul. Żwirki i Wigury. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu. Wartość  zadania wynosi 121 401  zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.