c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_09_Screenshot-2022-02-13-at-15.15.49.png

18 września Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu otrzymała tytuł szkoły STEM przyznawany przez Scientix, finansowany z programu badawczego i innowacyjnego Unii Europejskiej H2020 – projektu Scientix 4, koordynowanego przez European Schoolnet (EUN).

 

- W XXI w. dostęp do informacji stał się tak łatwy i tak powszechny, że zapamiętywanie dużej liczby faktów i danych statystycznych jest coraz mniej przydatne i nie powinno być głównym celem edukacji. Dużo ważniejsze jest opanowanie i doskonalenie określonych umiejętności oraz samodzielnego dochodzenia do nowej wiedzy poprzez stawianie właściwych pytań, obserwacje, eksperymenty i wnioskowanie. Kształcenie tych właśnie umiejętności jest jednym z głównych zadań każdej szkoły. Od kilku lat nauczyciele naszej szkoły realizują międzynarodowe projekty oparte na STEM - Happy Kids With Steam, Steamaker, Robomaker, Steamist, Imagine The Code, Encoded for fun, Nature Friendly Kids, Journey to the world of science. Wszystkie powstawały pod czujnym okiem nauczycielek - Doroty Stanałowskiej, Agnieszki Bednarskiej, Barbary Doleckiej i  Danuty Dereszyńskiej. Projekt STEAMIST w czerwcu br. został uznany za najlepszy projekt eTwinning w naszym kraju – informuje Edyta Górczak, dyrektorka szkoły