c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_09_umowa_dps_auto_dps_auto-114.jpg

20 września 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu nastąpiło podpisanie umów dotyczących przekazania Gminie Miejskiej Bolesławiec środków finansowych na zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu oraz przystosowanie dla osób niepełnosprawnych dojścia do Miejskiego Ośrodka Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem przy al. Wojska Polskiego 6.

Umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały podpisane przez starostę Tomasza Gabrysiaka, członka Zarządu Powiatu Stanisława Chojnickiego oraz prezydenta Bolesławca Piotra Romana, w obecności dyrektora DPS Bogusława Szeffsa. Umowa na dofinansowanie do zakupu busa opiewa na 120 tys. zł, dofinansowanie na przystosowanie dojścia – 14 tys. zł. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu miasta Bolesławca.