c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_09_rynek_09_2022-211.jpg

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 23 września 2022 r. (piątek) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
Część I – wspólne posiedzenie komisji stałych RM i Komisji Rewizyjnej:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta w I półroczu 2022 r.
Część II – wspólne posiedzenie komisji stałych RM:
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
Część III – wspólne posiedzenie komisji stałych RM i Komisji Rewizyjnej:
4. Sprawy bieżące i organizacyjne.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.