c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_09_konferencja_transgredio_konferencja-117.jpg

Prezydent Bolesławca Piotr Roman wziął udział w dyskusji panelowej „Jak oprzeć się peryferyzacji i zadbać o atrakcyjność dolnośląsko – saksońskiego pogranicza?, która odbyła się w Bolesławcu podczas konferencji kończącej projekt TransGredio organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Saksońskim Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Jej celem było zdiagnozowanie synergii i nowych potencjałów współpracy w różnych obszarach funkcjonalnych na pograniczu w kontekście zmian strukturalnych w Saksonii, związanych z odchodzeniem od gospodarki opartej na węglu. W dyskusji panelowej „Jak oprzeć się peryferyzacji i zadbać o atrakcyjność dolnośląsko – saksońskiego pogranicza? udział wzięli: dr Maciej Zathey – dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Hans Jürgen Wolf – dyrektor Wydziału 44 ds. Europejskiego Ładu Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Saksońskim Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Bettina Knoop z Instytutu Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni im. Leibniza, Agnieszka Spirydowicz – prezes zarządu ZKlaster oraz moderator - Łukasz Kasprzak, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dyskusję ekspertów poprzedziły wykłady „Ekspertyza na temat możliwości współpracy na obszarze saksońsko-dolnośląskim ze szczególnym uwzględnieniem zmian strukturalnych w Saksonii/Niemcy” Martina Reentsa z Infrastruktur & Umwelt oraz „Analiza dotycząca wpływu zmian strukturalnych w Saksonii na rozwój regionalny i przestrzenny przygranicznego obszaru Dolnego Śląska” prof. Joanny Hołub-Iwan z EU-Consult.

Konferencja w Bolesławcu kończy cykl debat eksperckich na temat, jak przygotować przygraniczne powiaty i gminy do zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej w regionie transgranicznym oraz wpływu zmian strukturalnych w Saksonii na rozwój regionalny i przestrzenny przygranicznego obszaru Dolnego Śląska. Warto przypomnieć, że 2020 roku rząd federalny Niemiec przyjął dwie ustawy: „o rezygnacji z wykorzystania węgla” oraz „o wzmocnieniu strukturalnym”. Pierwsza z ustaw przewiduje stopniowe zmniejszanie produkcji energii elektrycznej z węgla, aż do jej zaprzestania w roku 2038, natomiast Ustawa o wzmocnieniu strukturalnym zakłada szereg działań, w tym realizację dużych projektów infrastrukturalnych, które pomogą w transformacji regionów górniczych w regiony innowacyjne. Zmiany, które rozpoczynają się w Saksonii  będą miały znaczny wpływ na przygraniczną część Dolnego Śląska.