c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_09_laboratorium_przyszlosci_laboratorium-115.jpg

26 września 2022 r. ekipa Mobilnych Laboratoriów Przyszłości zawitała do Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu. Celem edukatorów MLP są szkolenia nauczycieli oraz prowadzenie z uczniami lekcji w formule warsztatowej.

Zajęcia warsztatowe mają rozbudzić w uczniach zainteresowanie umiejętnościami, które pozwolą im wykorzystać technologię w sposób zgodny z predyspozycjami.

Warto przypomnieć, że pięć szkół podstawowych z Bolesławca znalazło się w programie Laboratoria Przyszłość. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Bolesławieckie podstawówki otrzymały sprzęt do nauki zgodnie z katalogiem wyposażenia. W skład wyposażenia podstawowego wchodzą: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.); mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami; sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.); stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). Katalog zawiera również wyposażenie dodatkowe, dobierane swobodnie przez szkoły.

Wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej nr 1 wynosi 184 800 zł, dla Szkoły Podstawowej nr 2 - 152 400 zł, dla Szkoły Podstawowej nr 3 - 100 500 zł, Szkoły Podstawowej nr 4 - 198 600 zł, dla Szkoły Podstawowej nr 5 -  162 300 zł. Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie algorytmu (maksymalnie 300 zł na każdego ucznia). Misją programu Laboratoria Przyszłości jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.