c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_KOMISJE.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 28 września 2022 r. (środa) o godz. 8.30  w p. 203 Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r.
  3. Zakończenie po