c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_sesja-336.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 4 października 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00  w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Analiza stanu mienia komunalnego. Polityka i zasady przydzielania mieszkań socjalnych. Finansowanie realizacji zadań.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy. Analiza finansowania celów i zadań
  w ciągu ostatnich 5 lat. Perspektywa optymalizacji świadczeń i jakości usług.
 4. Współfinansowanie realizacji zadań infrastrukturalnych Gminy Miejskiej
  i Powiatu.
 5. Wdrożenie systemów proekologicznych w mieście. Perspektywa dalszego wprowadzania polityki przyłączania CO oraz ciepłej wody użytkowej.
 6. Komunikacja miejska. Analiza SWOT. Perspektywa rozwoju i optymalizacja zarządzania firmą.
 7. Propozycja stawek podatkowych dla przedsiębiorstw jako czynnik kształtujący przestrzeń progospodarczą miasta.
 8. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 9. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.