c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_10_bezpieczny_boleslawiec_bezpieczny-158.jpg

W dniu 5 października 2022 roku Straż Miejska w Bolesławcu zorganizowała na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Bielskiej kolejną edycję konkursu „Z Nami Bezpieczniej", realizowanego w ramach projektu Bezpieczny Bolesławiec.

 

Konkurs od początku istnienia Straży Miejskiej w Bolesławcu zajmuje ważne miejsce w corocznym harmonogramie imprez o charakterze edukacyjnym. Niestety czas pandemii uniemożliwiał jego realizację, dlatego też niezmiernie cieszymy się, że mogliśmy go w tym roku przeprowadzić. Nagrody dla zwycięskich drużyn zostały ufundowane przez Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana, który jednocześnie objął honorowym patronatem cały projekt.

Tradycyjnie do rywalizacji w konkursie stanęły drużyny z klas IV, V i VI szkół podstawowych. W sumie w rywalizacji uczestniczyło 17 drużyn. Konkurs swoim zakresem obejmuje szereg zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, a w szczególności w ruchu drogowym, jak również tematykę związaną z bezpiecznym wypoczynkiem osób młodych w czasie wakacji, ferii zimowych czy wypraw w góry oraz zagadnienia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podobnie jak w poprzednich edycjach konkurs składał się z trzech części. Pierwsza część to rozwiązanie testu wyboru zawierającego 29 pytań z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. Druga część składała się 12 pytań z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Przedstawiciele drużyn musieli też zmierzyć się z zadaniem praktycznym na terenie miasteczka ruchu drogowego. Zadanie to polegało na pokonaniu trasy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym w jak najkrótszym czasie.

Z zadaniami zmagały się klasy IV, V i VI bolesławieckich szkół podstawowych równolegle do swoich kategorii wiekowych.

W wyniku tej rywalizacji w klasyfikacji klas IV zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu w składzie: Maja Chmielowska, Hanna Rzeźwicka, Maciej Ertner.

II miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5, III miejsce przypadło drużynie Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów.

W zmaganiach konkursowych uczniów z klas V, I miejsce wywalczyła również reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu w składzie: Izabela Fostyk, Maria Olszewska, Zuzanna Zawrotniak.

Miejsce II przypadło drużynie z Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów, III miejsce drużynie Szkoły Podstawowej nr 1.

Natomiast we wzajemnej rywalizacji drużyn z klas VI bolesławieckich szkół podstawowych zwycięskie I miejsce przypadło drużynie z Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w składzie: Ewelina Dańków, Hanna Momotiuk, Szymon Wojciechowski.

Miejsce II zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2, natomiast III wywalczyła reprezentacja ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Wyróżnienie za bezbłędne pokonanie trasy na terenie miasteczka ruchu drogowego w najkrótszym czasie zdobył uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 – Fabian Łukasiewicz.

Ogromne podziękowania składamy pani Marii Subik – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 oraz pracownikom za życzliwość oraz udostępnienie i przygotowanie sali gimnastycznej i miasteczka ruchu drogowego na czas trwania naszego konkursu.

Za zaangażowanie w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu pragniemy także złożyć ogromne podziękowania dla Pani Anny Tarnachowicz za przygotowanie i ocenę zadań z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zorganizowany pokaz udzielania fachowej pomocy. (info SM)