c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_10_Podpisanie-deklaracji-krajowa-lista-niematerielnego-dziedzictwa-kulturowego-1024x683.jpg

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Bolesławieckie Bractwo Ceramiczne i Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają na otwarte spotkanie z panem Krzysztofem Czartoryskim

– koordynatorem regionalnym ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego (Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu), dotyczące wpisu ceramiki bolesławieckiej na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, które odbędzie się 19.10.2022 r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza.

Przypomnijmy, że w maju tego roku przedstawiciele firm ceramicznych działających na terenie powiatu bolesławieckiego, władz samorządowych z prezydentem miasta Bolesławiec Piotrem Romanem na czele, Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Bractwa Ceramicznego i miejskich instytucji kultury podpisali deklarację współpracy dotyczącą wpisu ceramiki bolesławieckiej na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Był to pierwszy, historyczny krok na drodze do zgłoszenia ceramiki bolesławieckiej na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Do dnia dzisiejszego deklarację podpisało 36 depozytariuszy. Serdecznie zapraszamy kolejne osoby, firmy, organizacje i instytucje zainteresowane wsparciem tej inicjatywy.