c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_09_rynek_09_2022-203.jpg

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień 21 października 2022 r. (piątek) o godz. 10.00  w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie list mieszkaniowych za III kwartał 2022 r.
  3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji ZRiSS, OKiS, IGPiB oraz Komisji RGiF

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 24 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00  w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
  3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  4. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń komisji.