c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_10_1-46384.png

Wojewoda ogłosił zestawienie zbiorcze punktów dystrybucji jodku potasu w województwie dolnośląskim.  Na liście znajdują się punkty dystrybucji leku w Bolesławcu.

 

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom przebywającym na zagrożonym terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

MSWiA informuje (komunikat z dnia 19.09.2022 r.), że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował. Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu. Według wytycznych obowiązuje następujące dawkowanie:
- dorośli do 60 roku życia i dzieci od 12 roku życia – 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
- dzieci od 3 – 12 r.ż. – 1 tabletka (50 mg jodu)
- dzieci od 1 miesiąca do 3 r.ż. – ½ tabletki (25 mg jodu)
- noworodki – ¼ tabletki (12,5 mg jodu)
- kobiety w ciąży i karmiące piersią – 2 tabletki (100 mg jodu).

Więcej o zaleceniach i przeciwskazaniach stosowania jodku potasu na https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/

Lista miejsc, w których jodek potasu będzie wydawany za darmo w sytuacji zagrożenia radioaktywnego:

- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Jana Pawła II 50 d

- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Mikołaja Brody 17

- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3, ul. Ceramiczna 5

- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3, ul. Dolne Młyny 42 a

- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Sądowa 9

- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Zygmunta Augusta 16 b

- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6, ul. Piotra i Pawła 2

- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7, ul. Górne Młyny 5

- Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Jana Pawła II 38c

- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Juliusza Słowackiego 2

- Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ceramiczna 5

- Szkoła Podstawowa nr 4, ul. M. Brody 12

- Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Bielska 5

- Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Dolne Młyny 60

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Zgorzelecka 52 (Termy Bolesławiec)

- Bolesławiecki Park Wodny „Orka”, plac Popiełuszki 1

- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Dolne Młyny 23

- Urząd Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41

- Urząd Miasta Bolesławiec, plac Piłsudskiego 1

- I Środowiskowy Dom Samopomocy, aleja Tysiąclecia 32D

- II Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Parkowa 11

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Cicha 7

Zestawienie zbiorcze punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na obszarze województwa dolnośląskiego (stan na dzień 14.10.2022r.) dostępne jest na https://www.duw.pl/pl/dla-mediow/aktualnosci/18443,Komunikat-Zestawienie-zbiorcze-punktow-dystrybucji-tabletek-jodku-potasu-na-obsz.html