Info1.png

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje, że od 24 października 2022 r. (poniedziałek) ulegają zmianie godziny przyjmowania wniosków o dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw.

 

Wnioski będzie można składać od 24 października 2022 r. (poniedziałek):

- osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec) w godzinach:

- poniedziałek od 8.00 – 17.00,

- od wtorku d piątku od 8.00 – 15.00.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski można składać również:

- za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bolesławcu ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec,

- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy  ePUAP: /mopsboleslawiec/skrytka  (wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym  albo podpisem osobistym zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).