c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_10_europe_esecutivo.jpg

Gmina Miejska Bolesławiec wspólnie z 6 miastami europejskimi -  Bergerac (Francja),  Byala (Bułgaria), Daugavpils (Łotwa), Faenza (Włochy), Schwäbisch-Gmünd (Niemcy), Talavera de la Reina (Hiszpania)- realizowała w latach 2018-2022 projekt “Rediscovering Europe by feeling european citizens again” w ramach programu Unii Europejskiej Europa dla Obywateli.

Idea projektu narodziła się we włoskim mieście Faenza, które w 2018 roku obchodziło 50. rocznicę otrzymania Nagrody Europy, przyznanej temu miastu w 1968 roku przez Radę Europy za działania propagujące wartości wspólnoty europejskiej. Projekt miał na celu:

  • uwrażliwienie obywateli i młodzieży na wartości europejskie,
  • promowanie lepszej znajomości instytucji i polityk UE, a także przywilejów obywateli Wspólnoty,
  • uczynienie Europy bardziej zrozumiałą i bliższą dla jej obywateli,
  • podkreślenie roli stowarzyszeń młodzieżowych i grup nieformalnych zajmujących się tematyką UE

Pierwsza część projektu koncentrowała się na refleksji, jak zmieniło się społeczeństwo w ciągu ostatnich 50 lat, koncentrując się na wartościach, które doprowadziły do powstania UE oraz debacie nad obecnymi i przyszłymi wyzwaniami. W tym celu zrealizowano badania ankietowe online oraz wywiady z mieszkańcami miast biorących udział w projekcie. Druga część projektu dotyczyła spotkania grup młodzieżowych, podczas którego przeprowadzono dyskusje i warsztaty grupowe dotyczące przyszłości Europy. Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się w sierpniu 2022 w Bolesławcu.