c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_11_kwietne_laki-112.jpg


   

Kooperační síť "Kvetoucí louky" / Sieć współpracy "Kwitnące Łąki"

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002849

 

 

Rozpoczęto I etap prac umowy na „Wykonaniu usługi polegającej na założeniu i pielęgnacji łąk kwietnych w Bolesławcu”, dotyczącej zadania: Sieć współpracy „Kwitnące Łąki”, realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

W dniach od 7 do 10 listopada 2022 r. będą trwały prace polegające na przygotowaniu podłoża terenów, na których powstaną kwietne łąki. Tereny obejmują łączną powierzchnię 2,3 ha i zostaną założone w następujących lokalizacjach: ul. Głowackiego – planty miejskie, bulwar nad Bobrem – teren przy wiadukcie, teren przy ul. Murarskiej, al. Tysiąclecia, ul. Gałczyńskiego i ul. Jana Pawła II.