c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_11_bok_mcc-225.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 16 listopada 2022 r. (środa) o godz. 9.00 – w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki - odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Bolesławiec. Link do transmisji online: https://www.youtube.com/watch?v=Kwy3qAQZXl0

 

 

Porządek obrad sesji:

 

 

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum przez Przewodniczącego Rady Miasta.

 

2.    Powitanie przybyłych Radnych i gości.

 

3.    Zapoznanie Rady z porządkiem posiedzenia.

 

4.    Wystąpienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego:

 

- środki unijne oraz ich wykorzystanie i inwestycje w powiecie bolesławieckim.

 

5.    Prezentacja koncepcji budowy II etapu obwodnicy Bolesławca.

 

6.    Informacja o działalności Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna.

 

7.    Dyskusja.

 

8.    Zamknięcie sesji.