c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_11_park_zgorzelecka_park_zg-114.jpg

Urząd Miasta w Bolesławcu przekazał teren w celu rewitalizacji parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej. Projekt zakłada odtworzenie cennego zabytku przyrodniczego.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. To założenie parkowe słynnego niemieckiego architekta krajobrazu Eduarda Petzolda. Malowniczy park powstał w latach pięćdziesiątych XIX wieku - posiadał niewielki zbiornik wodny, mostek i neogotycki pawilon. 

 

Rewitalizowana powierzchnia parku przy ul. Zgorzeleckiej wynosi 1,3237 ha. Park znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego pałacu Pücklera, który aktualnie przechodzi kompleksowy remont i dostosowanie do potrzeb siedziby Muzeum Ceramiki. Rewitalizacja parku polega na poprawie bioróżnorodności oraz przywróceniu mu funkcji użytkowej tak, by z miejsca opustoszałego i podupadłego przemienić go w przestrzeń atrakcyjną i mogącą spełniać wiele funkcji plenerowych. Zadanie dotyczy m.in. odtworzenia układu alejek parkowych, przeglądu drzewostanu – pielęgnacja starodrzewu i nowe nasadzenia. W celu nadania pierwotnych walorów zaplanowano również renowację ogrodzenia, fontanny, murów oporowych, obiektów małej architektury oraz budowę instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zakończenie prac przy rewitalizacji parku zaplanowano na sierpień 2023 r.

 

Wykonawcą robót jest „Agencja usługowa Stanisław Cap” z miejscowości Święty Wojciech k. Międzyrzecza, autorem projektu jest firma „GREENTEC - STUDIO Wojciech Bobek” z Wieliczki. Wartość  zadania wynosi 4 955 778 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.