c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_10_pazdziernik_2022-144.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bolesławiec na dzień 17 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.            Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.  Przedstawienie petycji w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy Przedszkolu Niepublicznym Nibylandia w oddziale przy ul. Bankowej
w Bolesławcu, wniesionej przez dyrektora przedszkola.

3.  Wypracowanie opinii i projektu uchwały dotyczącego w/w sprawy.

4.  Sprawy bieżące i organizacyjne.

5.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.