c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_11_kwitnace_laki_kwitnace-226.jpg

Zakończono etap I umowy na wykonanie usługi polegającej na założeniu i pielęgnacji łąk kwietnych w Bolesławcu, dotyczącej zadania: Sieć współpracy „Kwitnące Łąki”, realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

W dniach od 07 do 10 listopada 2022 r. trwały prace polegające na przygotowaniu podłoża terenów, na których powstaną kwietne łąki. Tereny obejmują łączną powierzchnię 2,3 ha i zostaną założone w następujących lokalizacjach: ul. Głowackiego – planty miejskie, bulwar nad Bobrem, teren przy ul. Murarskiej, al. Tysiąclecia, ul. Gałczyńskiego i ul. Jana Pawła II.

Wykonawcą zadania jest firma Państwo Łąka Sp. z o.o. Wartość umowy – 159 268,68 zł.

 

W dniu 9 listopada 2022 r. w BOK-MCC odbył się warsztat informacyjny dotyczący zakładania i pielęgnacji kwitnących łąk. Grzegorz Walkiewicz – reprezentant firmy Państwo Łąka Sp. z o.o., przedstawił wykład „Jak założymy łąki kwitnące w Bolesławcu” i podzielił się doświadczeniem z innych projektów zrealizowanych w Polsce. Po wykładzie odbyła się wizyta w terenie i obserwacja prac wynikających z realizacji I etapu umowy, tj. przygotowanie podłoża pod założenie łąk.

 

W spotkaniu wzięli udział polscy i czescy partnerzy projektu.

 

Strona internetowa projektu:

http://kvetoucilouky.cz/pl/category/aktualnosci/

 

Kooperační síť "Kvetoucí louky" / Sieć współpracy "Kwitnące Łąki"

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002849

 

 

 logoty.jpg