c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_10_pazdziernik_2022-144.jpg

 

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bolesławiec na dzień 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.30 w Sali Rajców Ratusza. 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

Część I – wspólne posiedzenie komisji stałych RM, Komisji Rewizyjnej
i Komisji SWiP:

1.  Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.  Sprawozdania z działalności Komisji:

2.1. Sprawozdanie z działalności Komisji ZRiSS za 2022 r.

2.2. Sprawozdanie z działalności Komisji OKiS za 2022 r.

2.3. Sprawozdanie z działalności Komisji RGiF za 2022 r.

2.4. Sprawozdanie z działalności Komisji IGPiB za 2022 r.

2.5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.

2.6. Sprawozdanie z działalności Komisji SWiP za 2022 r.

 

Część II – wspólne posiedzenie komisji stałych RM:

3.  Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.

 

Część III – wspólne posiedzenie komisji stałych RM, Komisji Rewizyjnej
i Komisji SWiP:

4.  Sprawy bieżące i organizacyjne.

5.  Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.