c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_11_prawa_dziecka_prawa_dziecka-234.jpg

20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość tego dokumentu umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.

W tym roku celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszy szczególny przekaz, zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji. Kwestie te są niezwykle aktualne w Polsce, gdzie obywatele oraz społeczności szkolne i przedszkolne ciepło przyjęły i okazały wsparcie uchodźcom uciekającym w tym roku przed wojną w Ukrainie. Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF jest przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania. Podnoszenie świadomości w tym względzie, zarówno pośród dzieci jak i dorosłych, stanowi klucz do tworzenia przyjaznych warunków do życia i rozwoju dla wszystkich dzieci. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy. W obchody włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Szkoły i przedszkola zdecydowały się uczcić rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Do akcji organizowanej przez UNICEF przystąpiło także Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 w Bolesławcu. W piątek 18 listopada 2022 r.  odbyła się uroczystość z tej okazji.  W ramach działań w holu powstała gazetka o prawach dziecka. Sale przedszkolne i hol udekorowane zostały balonami i sercami w kolorze niebieskim. Zarówno dzieci, jak też pracownicy przedszkola ubrani byli na niebiesko, chcąc tym gestem okazać jedność z wszystkimi dziećmi na całym świecie, szczególnie tymi, których prawa nie są respektowane. Społeczność przedszkolna uczestniczyła w różnorodnych aktywnościach - zajęciach i zabawach integracyjnych. Przedszkolaki wspólnie zaśpiewały piosenkę "Dzieci swoje prawa mają", obejrzały film edukacyjny "Wszyscy mamy prawa", wykonywały rysunki "Mój bohater broni praw dzieci" oraz kolorowanki o prawach dzieci. Był to bardzo radosny dzień, z ważnym przesłaniem -wszystkie dzieci małe i duże, bez względu na kolor skóry i język jakim mówią mają równe prawa.

 Dnia 21 listopada obchody odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu. W tym dniu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu przyszli do szkoły ubrani na niebiesko – jest to ulubiony kolor UNICEF, symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. W klasach zostały przeprowadzone zajęcia przybliżające uczniom Konwencję o prawach dziecka. Na zajęciach omawiano Konwencję o prawach dziecka, uczniowie robili plakaty. Pracując na materiałach dostępnych na stronie organizacji –UNICEF – strażnika praw wszystkich dzieci na świecie, społeczność „jedynki”  kontrastowała rzeczywistość z tą w krajach rozwijających się, podkreślając każdorazowo jak bardzo należy ją doceniać i z niej mądrze korzystać.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 w Bolesławcu obchody Międzynarodowego Dnia  Dziecka uczciło pochodem wokół bolesławieckiego rynku oraz zajęciami przybliżającymi Konwencję o prawach dziecka. Wszyscy pracownicy i dzieci ubrane były na niebiesko jako symbol jedności z dziećmi  z całego świata.

 

„Nasze prawa to ważna sprawa” - pod takim hasłem w dniach 21-22 listopada 2022 r. odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowane przez UNICEF Polska - organizację humanitarną i rozwojową działającą na rzecz dzieci. Koordynatorami obchodów byli opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - Adrian Banyś i Agnieszka Markowicz.

 Cała społeczność szkolna aktywnie włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka i zrealizowała ciekawe przedsięwzięcia. Wszystkie klasy poznały prawa dzieci podczas lekcji w oparciu o przygotowane przez UNICEF scenariusze i materiały. Pedagodzy zaproponowali uczniom liczne aktywności, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Dzieci poznały swoje prawa, korzystając z zasobów Internetu, tablicy multimedialnej, a także sprzętu zakupionego w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości, m.in. edukacyjnych klocków konstrukcyjnych SkriKit oraz mobilnej kolumny głośnikowej. Z kolei w czasie zajęć świetlicowych uczniowie kl. I-III wykonali plakaty dotyczące praw widzianych ich oczami oraz rysunki przedstawiające prawa dziecka. Przygotowane na tę okazję prace potwierdziły, iż prawa dzieci nie są uczniom obojętne i podopieczni wspaniale rozumieją ich znaczenie.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami Adrianem Banysiem i Agnieszką Markowicz przygotował na tę uroczystość specjalne spotkania z klasami IV-VIII pt. "Poznaj swoje prawa" przybliżające uczniom Konwencję o prawach dziecka oraz poruszające kwestie przeciwdziałania dyskryminacji i mówienia o tolerancji. Swoją wiedzę na temat praw młodzież poszerzyła w oparciu o przygotowaną na tę okazję prezentację multimedialną. Zdobyta wiedza stała się punktem wyjścia do debaty nt. „Czy znasz swoje prawa?”. Natomiast podczas warsztatów artystycznych uczniowie wykorzystali długopisy 3D, zakupione w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości, w celu wykonania ikon przedstawiających konkretne artykuły Konwencji o prawach dziecka. Także rodzice uczniów zostali zaznajomieni z dokumentem stanowiącym o prawach najmłodszych oraz znaczeniem obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, co pozwoliło na utrwalenie praw w świadomości dorosłych. 

Dzieci są pełne pasji i zaangażowania, często kierują się wrażliwością oraz troską o drugiego człowieka. Uczniowie integrują się ze swoimi rówieśnikami z Ukrainy, którzy dołączyli do szkoły wspólnie tworząc społeczność. Kolor organizacji UNICEF symbolizuje jedność z młodymi ludźmi na świecie. Dlatego cała społeczność szkolna wzięła udział w działaniach podejmowanych w ramach akcji „Na niebiesko dla każdego dziecka”. Wszyscy pamiętali o kolorze niebieskim, np. w ubiorze, przystrojeniu sal lekcyjnych, gazetek i korytarzy szkolnych.