c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_11_Nagrody_za_promocje_baner.jpg

Do 2 stycznia 2023 r. można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2022 roku.

Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie oraz inicjatywy społeczne, przyczyniające się do promocji miasta.

 

 Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagród są:

1)    Prezydent Miasta Bolesławiec,

2)    Rada Miasta Bolesławiec oraz komisje Rady Miasta Bolesławiec,

3)    instytucje kultury, stowarzyszenia i związki twórcze,

4)    agencje artystyczne i stowarzyszenia społeczno-kulturalne,

5)    redakcje lokalnych pism, radia i telewizji,

6)    wydawnictwa,

7)    placówki oświatowe,

8)    stowarzyszenia i organizacje naukowe i badawczo-naukowe,

9)    kluby, stowarzyszenia i organizacje sportowe,

10)    organizacje społeczne i samorządowe,

11)    samorządy, organy i jednostki samorządów.

Osoby fizyczne oraz sami zainteresowani otrzymaniem nagrody nie są uprawnieni do składania wniosków o przyznanie nagród.

Tryb oraz zasady przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec określa Uchwała Nr XV/104/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta oraz określenia trybu i zasad ich przyznawania.

Wnioski o przyznanie nagród za promocję miasta Bolesławiec w 2022 roku należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu ul. Rynek 41.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta tel. 75 645 64 41.

 WNIOSEK

 

UCHWAŁA