c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_11_b_c.jpg

24 listopada 2022 r. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie zatwierdził listę ocenionych projektów i tym samym, ponad 200 tys. zł z funduszy europejskich zostanie zainwestowane w ramach dofinansowania projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec”.

Dofinansowanie w wysokości 85 proc. wartości zadania zostanie przeznaczone m.in. na nowe przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wyświetlacze czasu i prędkości.

 

W ramach realizacji niniejszego projektu zaplanowano następujące zadania:

 

1.  Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II

2.  Wyniesienie przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerów na ul. Sierpnia 80

3.  Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wybickiego

4.  Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Obrońców Helu

5.  Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Teatralnej

 

Celem wyniesienia wszystkich powyższych przejść jest poprawa widoczności pieszych i wymuszenie zmniejszenia prędkości pojazdów zbliżających się do przejścia.

 

6.  Azyl dla pieszych na ul. Zgorzeleckiej

7.  Azyl dla pieszych na ul. Komuny Paryskiej

8.  Azyl dla pieszych na ul. Zygmunta Augusta

 

Celem wszystkich powyżej wymienionych azyli dla pieszych jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez zapewnienie bezpiecznej strefy oczekiwania i skrócenia odcinka przejścia przez jezdnię.

 

9.  Próg wyspowy na ul. Starzyńskiego

 

Celem zamontowania progu wyspowego jest ograniczenie prędkości na drodze.

 

10. Wyświetlacz czasu (tzw. sekundnik) na skrzyżowaniu A. Asnyka i K. Marki - lokalizacja - A. Asnyka, ul. Sierpnia - 2 szt. A. Asnyka - Al. Tysiąclecia - 2 szt., K. Miarki - 2 szt., Żwirki i Wigury - 2 szt.

11.  Wyświetlacz czasu (tzw. sekundnik) na skrzyżowaniu Tamka -T. Kościuszki - 2 szt.

12.  Wyświetlacz czasu (tzw. sekundnik) na skrzyżowaniu Grunwaldzka - Tamka - 2 szt.

 

Celem montażu wszystkich powyżej wymienionych wyświetlaczy czasu jest zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie przechodzenia przez przejście dla pieszych osobom z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu, jak i seniorów.

 

13. Wyświetlacz prędkości - al. Tysiąclecia

 

Celem montażu wyświetlacza prędkości jest uspokojenie ruchu na newralgicznych odcinkach dróg.

 

14. Trenażer (symulator mierzenia) czasu i reakcji - doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu w narzędzie edukacyjne z zakresu ruchu drogowego

 

Zakup narzędzia edukacyjnego (1 szt.) podyktowany jest koniecznością zapewnienia praktycznej nauki uczestnictwa w ruchu drogowym, w tym poprzez weryfikację stopnia sprawności w zakresie czasu reakcji na bodźce świetlne i obserwację otoczenia.

 

 

Wydatki kwalifikowane 237 883,25 zł.

 

Dofinansowanie UE wnioskowane 202 200,76 zł.

 

Realizacja projektu przewidziana jest na 2023 rok.

 

Projekt dofinansowany w ramach konkursu nr POIiŚ.3.1/1/22 pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie III „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”, w Działaniu 3.1. „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”.

fundusze.jpg