c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_11_bober_sesja-408.jpg

Dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu - Anna Bober-Tubaj w dn. 22 listopada 2022 r. zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została powołana do Rady funkcjonującej przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu na kolejną kadencję  obejmującą lata 2022-2026.

Anna Bober-Tubaj od 2002 roku sprawuje funkcję dyrektora Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Dyrektor bolesławieckiej instytucji od lat zaangażowana jest we współpracę z instytucjami kultury w kraju i zagranicą, m.in. pełni funkcję członka Rady Śląsko-Górnołużyckiego Związku Muzeów (Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund GmbH), członka zarządu Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Bolesławieckiego Towarzystwa Kolekcjonerskiego. W listopadzie tego roku została też powołana do Komisji Muzeów funkcjonującej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie. Dzięki tej działalności Muzeum Ceramiki w Bolesławcu poszerza stale sieć współpracy z muzeami na terenie Polski i Europy