c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_12_ratusz-111.jpg

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza. 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec:

2.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

2.2. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

2.3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.

3.    Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 r.:

3.1. Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2023 r.,

3.2. Dyskusja nad projektem budżetu miasta na 2023 r.,

3.3. Przedstawienie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 r.,

3.4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

4. Zakończenie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miasta.