c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_12_ratusz-325.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w Sali Rajców Ratusza. 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.            Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.    Ostateczna opinia o przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2023 r.

3.  Zakończenie posiedzenia komisji.