Info1.pngPrezydent Miasta Bolesławiec zwraca się do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o pisemne wskazanie swoich przedstawicieli do prac w komisji ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych z zakresu  pomocy społecznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na 2023 rok.

 

Każda organizacja może wskazać tylko jednego przedstawiciela.

Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy.

Podmiot dokonujący zgłoszenia kandydata do pracy w Komisji nie może ubiegać się o dotację w tym obszarze.

Członkowie Komisji, za udział w jej pracach, nie otrzymują wynagrodzenia.

Pisemne zgłoszenie należy złożyć do dnia 16.12.2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta Rynek 41, 59-700 Bolesławiec na wzorze stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

- Wzór zgłoszenia

II Zastępca Prezydenta Miasta 

/-/ Iwona Mandżuk-Dudek

 

 

Bolesławiec,  8.12.2022 r.