c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_12_zima-333.jpg

Intensywne opady śniegu wystąpiły w Bolesławcu około godz. 3.00 nad ranem 12 grudnia 2022 r.

Od wczesnych godziny rannych na drogach i chodnikach miejskich w Bolesławcu pracują ekipy MZGK udrażniające newralgiczne miejsca i przejścia dla pieszych oraz siedem pługopiaskarek.

 

Warto przypomnieć, że do zadań zarządcy drogi należy m.in. zarówno utrzymywanie jej nawierzchni, jak i chodników. Oprócz zarządców dróg również właściciele nieruchomości mają obowiązek zadbać o utrzymanie chodnika, który przylega bezpośrednio do nieruchomości.

 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia śniegu, lodu, błota, piasku i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek ten należy realizować z częstotliwością zapewniającą bezpieczeństwo osobom poruszającym się po chodniku. Błoto, śnieg, lód i piasek należy gromadzić w miejsce niepowodujące zakłóceń́ w ruchu pieszych lub pojazdów.