c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_12_boleslawiec-444.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bolesławiec na dzień 14 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.            Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.  Przedstawienie skargi z 28 listopada 2022 r.

3.  Wypracowanie opinii i projektu uchwały dotyczących ww. sprawy.

4.  Sprawy bieżące i organizacyjne.

5.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.