c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_12_dom_d_darowizna_sesja_rm_-227.jpg

22 grudnia 2022 r. radni Rady Miasta Bolesławiec przekazali darowiznę na rzecz Domu Dziecka pw. św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. Symboliczny czek na 4700 zł przekazał dyrektorce DD s. Agnieszce Wieczorek przewodniczący Rady Miasta Józef Pokładek. Zebrana kwota pochodzi z prywatnych środków radnych.

Dom Dziecka pw. św. Józefa Zgromadzenia Siostry Elżbietanek ma pod opieką ponad 20 wychowanków. Kadra bolesławieckiego Domu Dziecka stara się stworzyć optymalne warunki sprzyjające prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi oraz zaspokoić  potrzeby powierzonych dzieci i młodzieży. Dom Dziecka prowadzi pracę socjalną z rodziną, by możliwy był powrót dziecka do domu. Podejmuje też starania, by wychowankowie, których rodzice nie mogą się nimi opiekować trafili do rodzinnych form pieczy zastępczej. Wychowanków pozostających w placówce przygotowuje do samodzielnego życia oraz pokonywania trudów dnia codziennego.