c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_06_sesja_06_2016.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XXV sesja Rady Miasta Bolesławiec

 

 

Porządek obrad XXV sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXV sesji.
3.    Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 maja
2016 r.  
4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXIV sesji odbytej w dniu 25 maja 2016 r.
5.    Informacje:
5.1.    Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym.
5.2.    Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
        w okresie międzysesyjnym.
6.    Sytuacja ekonomiczna spółek miejskich: MZGK, MZK, TBS, ZEC, BFPK, PWiK.
7.    Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
8.    Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego.
9.    Projekty uchwał Rady Miasta:
9.1.    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki w          Bolesławcu,
9.2.    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ceramiki w Bolesławcu,
9.3.    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu,
9.4.    w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.,
9.5.    w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec Pani Krystynie Gay-Kutschenreiter,
9.6.    w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec Księdzu Prałatowi Józefowi Gołębiowskiemu.
10.    Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.  
11.    Sprawy organizacyjne:
11.1.    Informacje bieżące dla Rady Miasta.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych