c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_01_rynek_09_2022-200.jpg

W 2022 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bolesławcu zarejestrowano 590 aktów urodzeń. To  o 69 urodzeń  więcej niż w 2021 r.

Przy czym 125 rejestracji dotyczyło dzieci urodzonych za granicą, a 8 stosunku przysposobienia orzeczonego przez sąd.

Minimalnie więcej urodziło się dziewczynek niż chłopców (299 dziewczynek i 291 chłopców). Rodzice najczęściej nadawali synom imiona: Antoni i Nikodem, a w dalszej kolejności Kacper, Jan, Filip, Michał, Tymon oraz Leon. Wśród najczęściej nadawanych imion dla córek prym wiodą imiona: Zuzanna i Zofia oraz Julia, Milena, Maria, Hanna, Amelia oraz Róża.

W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła również liczba zawartych małżeństw. Tutejszy urząd sporządził ich 285 (to o 50 ślubów więcej niż w 2021 r.). Większość ceremonii miało charakter świecki. W tutejszym Pałacu Ślubów związek małżeński zawarło 141 par, a 6 kolejnych zdecydowało się na ślub w plenerze (3 śluby w Bolesławcu oraz w Bolesławicach, Kruszynie i Żeliszowie). Przed duchownym zawarto 87 małżeństw. Ponadto zarejestrowano 51 małżeństw zawartych za granicą.

Tendencję wzrostową ma liczba odnotowanych rozwodów. W ubiegłym roku było ich 124, w tym 9 uznań rozwodów zagranicznych sądów. Jest to liczba o 30 większa w porównaniu w rokiem ubiegłym.

W roku 2022 roku zmalała znacznie liczba zgonów, których odnotowano 727  (to o 225 zgony mniej niż w ubiegłym roku), w tym 21 osób zmarło poza granicami Polski.

Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławcu zorganizował cztery uroczystości wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla 12 par. Przedstawiciele USC uczestniczyli również w dwóch wspaniałych uroczystościach  - setnej rocznicy urodzin mieszkańców Bolesławca.