c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_01_zabobrze_hanoi_zabobrze-0001.jpg

Urząd Miasta w Bolesławcu przekazał plac budowy w celu wykonania remontu drogi - łącznik pomiędzy ul. Zabobrze  a ul. Fieldorfa Nila - DK94.

Zadanie obejmuje przebudową zjazdu na drogę krajową nr 94 w ramach zadania „Remont ul. Zabobrze od Hanoi”. Inwestycja polega na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej,  wykonaniu ścieku przykrawężnikowego od strony zachodniej oraz ustawieniu krawężnika najazdowego na zjazdach na posesje. W ramach prac zaplanowano również regulację wysokościową nawierzchni istniejących zjazdów na posesje oraz regulację zaworów, włazów i pokryw studni teletechnicznych. Wartość  zadania wynosi  345 083 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca k. Lubania. Prace potrwają do końca czerwca 2023  r.