c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_01_eugenia_wolska_e_wolska-123.jpg

Spotkanie członkiń Klubu Nauczycielskiego „Carpe Diem” było doskonałą okazją do świętowania  90. rocznicy urodzin Eugenii Wolskiej - wieloletniej przewodniczącej Bolesławieckiej Rady Seniorów,

założycielki i prezeski Klubu Nauczycielskiego i Stowarzyszenia „Carpe Diem,  wyróżnionej odznaką honorową Zasłużony Działacz Kultur, Zasłużony dla Miasta Bolesławiec, nagrodą Prezydenta Bolesławca w dziedzinie kultury i w dziedzinie społecznej – to tylko niektóre z rozlicznych dokonań dostojnej jubilatki. W spotkaniu uczestniczyli również prezydent Bolesławca Piotr Roman, dyrektor BOK-MCC Kornel Filipowicz oraz Beata Sulska, naczelniczka Wydziału Społecznego.

- Z okazji 90. rocznicy urodzin proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia, satysfakcji z Pani dorobku pedagogicznego i uznanej roli społeczniczki i popularyzatorki kultury. Dzisiejszy jubileusz jest szczególną sposobnością, aby wyrazić szacunek i uznanie dla Pani działalności we wszystkich tych dziedzinach. Jest Pani osobą niezwykle aktywną i zaangażowaną w życie naszego miasta – powiedział prezydent Piotr Roman, życząc zarówno zdrowia, jak i niewyczerpanej energii i satysfakcji w życiu. Spotkanie było również okazją do przypomnienia wielu cennych inicjatyw i osiągnięć jubilatki, której działania w Bolesławieckiej Rady Seniorów zmierzały do polepszenia życia codziennego emerytowanych osób, budowy więzi międzypokoleniowej osób młodych i starszych oraz walki ze zjawiskiem wykluczenia ze względu na starość, chorobę i ubóstwo. Wśród szeregu dokonań warto przypomnieć konkurs literacki „Zatrzymać w czasie” skierowany do dzieci i młodzieży, usprawnienie procedur szpitalnych ułatwiających leczenie osób starszych, utworzenie mapy seniora – wykaz instytucji zajmujących się osobami starszymi, program Europejskiego Dnia Seniora w październiku, międzypokoleniowe warsztaty komputerowe pod hasłem „Senior z juniorem przed monitorem”, nawiązanie współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Osób Starszych Senatu RP oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich – propozycje Rady Seniorów zostały wykorzystanie w seniorskich projektach ogólnopolskich. W konkursie zorganizowanym przez Senat RP w 2012 r. Miasto Bolesławiec otrzymało I wyróżnienie „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej. W kalendarium wydarzeń klubu Carpe Diem - oprócz wycieczek krajoznawczych, spotkań z ciekawymi ludźmi, prelekcji i akcji społecznych - wpisało się  „Misterium chleba" – niezwykłe spotkanie klubowiczów oraz zaprzyjaźnionych środowisk. 

Gratulujemy