c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_01_latarnie_wymiana_kosciuszki_latarnie-114.jpg

W Bolesławcu ruszyły prace przy modernizacji wszystkich energochłonnych opraw oświetleniowych dróg.  Nowe oświetlenie dróg będzie nowoczesne, wydajne i przede wszystkim energooszczędne.

Inwestycja obejmuje modernizację 3 148 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED, wymianę i montaż słupów zakwalifikowanych do wymiany oraz malowanie wysięgników. Modernizacji podlegać będą szafki oświetleniowe zakwalifikowane do wymiany. Warto przypomnieć, że projekt zakłada również instalację Systemu Inteligentnego Zarządzania Oświetleniem – Smart Lights, pozwalający na bezprzewodowe i autonomiczne sterowanie oprawami oświetleniowymi LED (sterowanie na poziomie pojedynczej oprawy LED). Jest to system wspierający zaawansowane scenariusze świecenia każdej oprawy z osobna, a także grup opraw. Dwukierunkowa komunikacja między oprawą LED a systemem sterowania odbywać  się będzie w oparciu o sieć transmisji danych działającą w paśmie licencjonowanym. System będzie miał możliwość rozbudowy - pozwalając na podłączenie do niego i obsługę nie tylko opraw oświetleniowych LED, ale także dodatkowych funkcjonalności Smart City, np.: czujniki parametrów powietrza, czujniki zmierzchu i obecności, czujniki pomiarowe.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Bolesławca realizowana jest w ramach projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020, dla Osi priorytetowej  3 Gospodarka niskoemisyjna. Wartość zadania 13,4 mln. zł, w tym 3 369 253,08 zł – środki z budżetu miasta Bolesławca, 10 075 632,31 zł - dofinansowanie w ramach RPO WD. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki - Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Gminą i Miastem Bogatynia, Gminą Miejską Zawidów. Gmina Miejska Bolesławiec jest liderem projektu.

Prace przy montażu nowego oświetlania rozpoczęły się przy ul. Kościuszki. Wykonawcą jest firma Janaszek Electric Sp. z o.o. Roboty w Bolesławcu potrwają do końca sierpnia br.

 

Celem modernizacji oświetlenia jest zmniejszenie zużycia energii, w konsekwencji także emisji gazów do atmosfery, co wpłynie na poprawę jakości powietrza w Bolesławcu. Redukcję emisji CO2 względem stanu sprzed przebudowy oszacowano na poziomie około 60%.

Dzięki instalacji nowych lamp poprawić ma się estetyka miasta, ale - przede wszystkim – modernizacja wszystkich przestarzałych i energochłonnych opraw oświetleniowych dróg na energooszczędne spowoduje, że obniżone zostaną koszty związane z oświetleniem miasta. Roczne oszczędności oszacowano na 3 900 000 zł według cen z 2022 roku (zużycie kosztów energii 60%).

W Bolesławcu ruszyły prace przy modernizacji wszystkich energochłonnych opraw oświetleniowych dróg.  Nowe oświetlenie dróg będzie nowoczesne, wydajne i przede wszystkim energooszczędne.

Inwestycja obejmuje modernizację 3 148 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED, wymianę i montaż słupów zakwalifikowanych do wymiany oraz malowanie wysięgników. Modernizacji podlegać będą szafki oświetleniowe zakwalifikowane do wymiany. Warto przypomnieć, że projekt zakłada również instalację Systemu Inteligentnego Zarządzania Oświetleniem – Smart Lights, pozwalający na bezprzewodowe i autonomiczne sterowanie oprawami oświetleniowymi LED (sterowanie na poziomie pojedynczej oprawy LED). Jest to system wspierający zaawansowane scenariusze świecenia każdej oprawy z osobna, a także grup opraw. Dwukierunkowa komunikacja między oprawą LED a systemem sterowania odbywać  się będzie w oparciu o sieć transmisji danych działającą w paśmie licencjonowanym. System będzie miał możliwość rozbudowy - pozwalając na podłączenie do niego i obsługę nie tylko opraw oświetleniowych LED, ale także dodatkowych funkcjonalności Smart City, np.: czujniki parametrów powietrza, czujniki zmierzchu i obecności, czujniki pomiarowe.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Bolesławca realizowana jest w ramach projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020, dla Osi priorytetowej  3 Gospodarka niskoemisyjna. Wartość zadania 13,4 mln. zł, w tym 3 369 253,08 zł – środki z budżetu miasta Bolesławca, 10 075 632,31 zł - dofinansowanie w ramach RPO WD. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki - Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Gminą i Miastem Bogatynia, Gminą Miejską Zawidów. Gmina Miejska Bolesławiec jest liderem projektu.

Prace przy montażu nowego oświetlania rozpoczęły się przy ul. Kościuszki. Wykonawcą jest firma Janaszek Electric Sp. z o.o. Roboty w Bolesławcu potrwają do końca sierpnia br.

 

Celem modernizacji oświetlenia jest zmniejszenie zużycia energii, w konsekwencji także emisji gazów do atmosfery, co wpłynie na poprawę jakości powietrza w Bolesławcu. Redukcję emisji CO2 względem stanu sprzed przebudowy oszacowano na poziomie około 60%.

Dzięki instalacji nowych lamp poprawić ma się estetyka miasta, ale - przede wszystkim – modernizacja wszystkich przestarzałych i energochłonnych opraw oświetleniowych dróg na energooszczędne spowoduje, że obniżone zostaną koszty związane z oświetleniem miasta. Roczne oszczędności oszacowano na 3 900 000 zł według cen z 2022 roku (zużycie kosztów energii 60%).

 

 logotyposwietlenie.jpg