c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_01_sp4_powstanie_styczniowe_powstanie_styczniowe-238.jpg

W bieżącym roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. To największe polskie powstanie narodowe wybuchło 22 stycznia 1863 r. w Królestwie Polskim oraz 1 lutego 1863 r. na terenie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Powstanie skierowane było przeciwko Imperium Carskiemu i miało charakter wojny partyzanckiej. 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki wraz z Muzeum CeramikiBolesławieckim Ośrodkiem Kultury przy wsparciu organizacyjnym uczniów I i II Liceum Ogólnokształcącego, realizuje projekt edukacyjny, którego celem jest zainteresowanie uczniów przeszłością, kształtowanie wyobraźni historycznej i postaw patriotycznych.

26 stycznia 2023 r. nastąpiło uroczyste podsumowanie projektu z udziałem władz miasta i zaproszonych gości, podczas którego w sali kina Forum odbył się wyjątkowy koncert pieśni powstańczych. Uroczystości towarzyszyły poczty sztandarowe bolesławieckich szkół podstawowych. Dyrektor Maria Subik złożyła podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację projektu, aby obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego „godnym się stały pamięci bohaterów, o których narodowi przypominały”. Uczestnicy gry miejskiej „Powstanie styczniowe 1863 - 2023” otrzymali okolicznościową publikację i certyfikat udziału. Krótki rys historyczny Powstania Stoczniowego oraz jego wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego zaprezentował prezydent Bolesławca Piotr Roman.

Uroczystość poprzedziło szereg działań edukacyjnych z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Już 23 stycznia uczniowie mogli sprawdzić swoje wiadomości podczas pikniku powstańczego. 24 stycznia odbyła się debata oksfordzka z udziałem uczniów klas ósmych. Zadaniem debaty była dyskusja nad tezą „Powstanie Styczniowe – najdłuższy zryw niepodległościowy epoki porozbiorowej – przyniosło więcej korzyści niż strat”, a debatowali jej przeciwnicy oraz obrońcy. Dyskusji przewodniczyła marszałek, a nad prawidłowym czasem i kolejnością wypowiedzi czuwali sekretarze. Oceny debaty dokonali sędziowie – przedstawiciele uczniów i nauczycieli. Na 25 stycznia organizatorzy zaprosili delegacje uczniów ze wszystkich bolesławieckich szkół podstawowych, Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych oraz uczniów klas pierwszych I LO i II LO na grę miejską dotyczącą powstania styczniowego. Dopełnieniem programu była ekspozycja pamiątek powstańczych ze zbiorów rodzinnych Zdzisława Abramowicza. (na podst. info SP nr 4)