c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_01_zabytki_dofinansowanie_zabytki-114.jpg

Na styczniowej sesji Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Z budżetu miasta Bolesławca przeznaczono na ten cel 500 tys. zł.

Do udzielenia dotacji wytypowano cztery wnioski,  które spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Dwa wnioski zostały złożone przez wspólnoty mieszkaniowe. Dotyczą one remontów elewacji kamienic przy ul. Kubika 10 ( 80 tys. zł) i ul. Kubika 11 (170 tys. zł). Trzeci wniosek złożony został przez Parafię Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu. Obejmuje on prace konserwatorskie gotyckiego kościoła w zakresie renowacji płyt epitafijnych (50 tys. zł).  Czwarty wniosek złożony przez Parafię pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu dotyczy konserwacji kamiennych schodów wejściowych od strony Rynku, w ramach kontynuacji programu konserwatorskiego pilnych prac restauratorskich w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej (200 tys. zł). Prace renowacyjne przeprowadzane będą pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dotacje z budżetu miasta Bolesławca na dofinansowanie robót remontowych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków  przyznawane są od 2005 r. W każdym przypadku wnioski dotyczyły obiektu o wysokiej wartości historycznej i kulturowej. Prace konserwatorskie przy obiektach każdorazowo zmierzają do przywrócenia uszkodzonej lub zmienionej w budynku dawniejszej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej.