c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_INFORMACJE.jpg

ZAPISY DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W BOLESŁAWCU NA ROK SZKOLNY 2023/2024 dla dzieci zamieszkałych na terenie obwodu szkoły podstawowej.

 

Rodzice kandydatów do pierwszej klasy szkoły podstawowej, którzy wybrali  szkołę w obwodzie , w której zamieszkują, proszeni są o dokonanie czynności zapisania dziecka w sekretariacie szkoły nie później  niż do dnia 20 lutego 2023 r.

Wykaz ulic wg obwodu szkół dostępny jest pod linkiem:

http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file.php?id=197205

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkół lub telefonicznie:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
ul. Jana Pawła II 38c

Tel. 75 644 44 20

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ul. Słowackiego 2

Tel. 75 612 13 34

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

ul. Ceramiczna 5

Tel. 75 612 13 45

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

ul. Mikołaja Brody 12

Tel. 75 732 24 58

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

ul. Dolne Młyny 60

Tel. 75 612 13 50

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W BOLESŁAWCU NA ROK SZKOLNY 2023/2024 dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. Dyrektorzy tych szkół podstawowych rozpoczną rekrutację  27 lutego 2023 r.

Szczegółowy harmonogram czynności postępowania rekrutacyjnego dla dzieci zamieszkałych poza obwodem dostępny jest pod linkiem:

http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file.php?id=230666

 

Serdecznie zapraszamy do naszych placówek, które posiadają nowoczesną bazę dydaktyczną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, opiekę świetlicową oraz możliwość skorzystania z posiłku w szkole.