c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_02_autobus_zbaraz_autobus_zbaraz-202.jpg

Miasto Bolesławiec przekazało dla partnerskiego miasta Zbaraż autobus. Autobus marki Neoplan pochodzi z zasobów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Bolesławcu. 15 lutego 2023 r. w Przemyślu nastąpiło przekazanie pojazdu stronie ukraińskiej.

Umowę darowizny podpisali prezydent Bolesławca Piotr Roman, w asyście przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec Józefa Pokładka, oraz mer Zbaraża Roman Polikrowski, któremu towarzyszył zastępca Włodimir Bogajczuk.

Autobus został przekazany na cele związane z zaspokojeniem potrzeb społecznych w Zbaraskiej Miejskiej Hromadzie Terytorialnej, w tym potrzeb osób wewnętrznie przesiedlonych oraz ofiar skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy. Wraz z autobusem zostały przekazane niezbędne sprzęty i rzeczy wskazane przez stronę ukraińską, które są efektem zbiórki koordynowanej przez Urząd Miasta w Bolesławcu przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Dary pochodzą od indywidualnych mieszkańców, firm, organizacji, stowarzyszeń, urzędów, instytucji oraz miasta partnerskiego Siegburg. Wśród darów  znalazły się niezbędne w warunkach wojennych artykuły, w tym agregaty prądotwórcze, ogrzewacze dłoni i stóp, bielizna termoaktywna, odzież termiczna, ciepłe bluzy sportowe, środki medyczne i higieniczne, koce termiczna, śpiwory, żywność długoterminowa, itp.

Prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz przewodniczący RM Józef Pokładek zapewnili, że Zbaraż i Ukraina może liczyć na pomoc i wsparcie Bolesławca. Mer Roman Polikrowski po raz kolejny wyraził serdeczne podziękowanie dla społeczności Bolesławca za pomoc oraz wsparcie materialne i moralne. Szczególnie gorąco podziękował za autobus, który jest bardzo potrzebny w obecnej sytuacji, podkreślając, że mieszkańcy Zbaraża od początku mogli liczyć i czuć wsparcie bolesławian. Oprócz podziękowań dla mieszkańców miasta i powiatu bolesławieckiego  szczególne słowa uznania zostały skierowane do mieszkańców miasta Siegburg za przekazane dary oraz  do Barbary Smoleńskiej, szefowej bolesławieckiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, inicjatorce i koordynatorce szeregu działań pomocowych okazanych od pierwszych dni  wojny.

Autobus z Bolesławca do Przemyśla prowadzili Krzysztof Śmietanka i Waldemar Topolski - kierowcy MZK Bolesławiec.                            

Warto przypomnieć, że w Bolesławcu w sierpniu 2022 r. przedstawiciele miast partnerskich podpisali „Deklarację solidarności”, w której opowiadają się za pełnym poparciem dla narodu ukraińskiego, który broni swojego kraju, zgodnie z ideą poszanowania prawa międzynarodowego, wolności oraz wartości demokratycznych. Sygnatariuszami są przedstawiciele samorządów miast partnerskich z Bolesławca (Polska),  Nogent-sur-Marne (Francja), Siegburga (Niemcy), Pirny (Niemcy),  Vallecorsy (Włochy), Acuto (Włochy) i stanowczo potępiają nieprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Rosji przeciwko wolnej Ukrainie, która kłóci się z wszelkimi umowami i normami międzynarodowymi oraz podważa Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Sygnatariusze szczególne słowa wsparcia kierują do mieszkańców Zbaraża, miasta partnerskiego Bolesławca. Mieszkanki i mieszkańcy Zbaraża, obywatelki i obywatele Ukrainy mają prawo budować swoją przyszłość w oparciu o fundamentalne wartości takie jak niepodległość, suwerenność, bezpieczeństwo i demokracja. Idea współpracy miast partnerskich oparta jest właśnie na tych wartościach. Sygnatariusze z sześciu miast zapewniają, że miasta te będą dla nich bezpiecznym schronieniem w tym niezwykle trudnym czasie. Deklaracja zawiera również podziękowanie dla mieszkańców miast - sygnatariuszy za wsparcie dla partnerów  z Ukrainy, okazane od pierwszych dni  wojny oraz apel o dalsze wspólne kontynuowanie pomocy również po zakończeniu działań wojennych, w tym wsparcie Ukrainy w dążeniu do umacniania demokracji, a także do dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego.