c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_02_ALSTAL_IMG_6182.jpg17 lutego 2023 r. w bolesławieckiej Sali Rajców nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zagospodarowania terenu Ośrodka Wodno-Sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu.  Umowę podpisali prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz z ALSTAL Grupa Budowlana z Bydgoszczy - Radosław Bukolt, dyrektor oddziału Bydgoszcz i Marzena Nowaczyk-Bajerska, dyrektor handlowy.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa zespołu rekreacyjnych basenów zewnętrznych z zapleczem socjalnym i technicznym, jako pierwszy etap zagospodarowania Ośrodka Wodno-Sportowego.

Wartość kontraktu wynosi 57 990 377 zł.  Przedmiot zamówienia dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr edycja2/2021/7550/polskilad.  Wysokość dofinansowania wynosi 29.839.330 zł.

 

Inwestycja polega na stworzeniu atrakcyjnego i funkcjonalnego kompleksu rekreacji rodzinnej w ramach uzupełnienia oraz rozszerzenia funkcji terenów MOSiR. Celem inwestycji jest stworzenie nowej strefy basenów zewnętrznych rekreacyjnych, wodnych placów zabaw, uzupełnionych o nieckę wypoczynkową. Istotnym założeniem zespołu basenowego, jest stworzenie atrakcyjnej częściowo zacienionej niecki z podgrzaną wodą, zaopatrzonej w tężnię solankową, dającą możliwość przedłużenia sezonu letniego. W etapie tym przewidziano również realizację budynku wielofunkcyjnego mieszczącego restaurację, część wejściową, kasy, zaplecza szatniowo-sanitarne oraz część technologiczno-techniczną. Zakończenie prac planowane jest na koniec maja 2024 r.

 

Warto przypomnieć, że docelowo w planach zagospodarowania terenu zakłada się wydzielone i powiązane ze sobą strefy funkcjonalne:

- strefa wejściowa – m.in. parking ogólnodostępny, ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe dla rowerów;

- strefa budynku wielofunkcyjnego – m.in. pawilon wejściowy z kasami i zapleczem administracyjnym, część szatniowo-sanitarną, część gastronomiczną, zaplecze szatniowo socjalne obsługi, część magazynową, techniczną i technologiczną (technologia basenowa);

- strefa basenów zewnętrznych – m.in. częściowo zadaszoną nieckę wypoczynkową z tężnią, strefę dziecięcą z nieckami basenowymi, plaże i obejścia basenów ze strefami wypoczynkowymi, plaże zielone ze strefami wypoczynkowymi oraz suchym placem zabaw wyposażonym w szereg bezpiecznych urządzeń do zajęć ruchowych przeznaczonych dla młodszych użytkowników;

- strefa rekreacyjna – m.in. boisko wielofunkcyjne, boiska do siatkówki plażowej;

- strefa parkingowa oraz miejsce do lokalizacji lodowiska.

Kompleks  ma być adresowany głównie dla rodzin z dziećmi, młodzieży, a także dla klientów indywidualnych szukających komfortu i możliwości relaksu z wykorzystaniem rekreacji wodnej.

 

W spotkaniu w Sali Rajców uczestniczyli wszyscy przedstawiciele procesu inwestycyjnego oraz poseł Szymon Pogoda, przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec Józef Pokładek wraz z radnymi.