c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_02_prace_magisterskie_magisterskie-136.jpg

28 lutego 2023 r. w bolesławieckiej Sali Rajców ogłoszono wyniki XII edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską

z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną w latach akademickich: 2017/2018, 2018/2019 i 2020/2021 oraz 2021/2022 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami.

 

Na XII edycję Konkursu wpłynęło pięć prac:

1.    rozprawa doktorska „Koncepcje odbudowy i rewaloryzacji miasta średniowiecznego na Dolnym Śląsku po II Wojnie Światowej w świetle rozwiązań polskich i europejskich”
autor:  Dariusz Wędzina
promotor: dr hab. Rafał Eysymontt
uczelnia: Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Historia Sztuki

2.    rozprawa doktorska „Język polskich emigrantów z krajów byłej Jugosławii osiadłych w okolicach Bolesławca po drugiej wojnie światowej”
autor: Katarzyna Boćkowska
promotor: prof. dr hab. Jan Miodek
uczelnia: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

3.    rozprawa doktorska „Wokół stołu. Wpływ tradycyjnych technik wytwarzania na współczesne formy użytkowe”
autor: Magdalena Gazur
promotor: dr hab. Joanna Teper
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydział Ceramiki i Szkła, Wzornictwo Ceramiki

4.    praca magisterska „Historia I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu (1754-2022)”
autor: Dariusz Gołębiewski
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold
uczelnia: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

5.    praca magisterska „Centrum rękodzieła i rzemiosła artystycznego w Bolesławcu”
autor: Urszula Dachnij
promotor: dr inż. arch. Roman Rutkowski
uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Kapituła Konkursu obradowała w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Rozpondek (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu), prof. zw. dr hab. Jakub Tyszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. inż. arch. Anna Jaglarz (Politechnika Wrocławska), Małgorzata Słonecka (sekretarz miasta w UM Bolesławiec) oraz Jerzy Zieliński (pełniący przez wiele lat funkcję sekretarza miasta w UM Bolesławiec)

Kapituła postanowiła przyznać:

- I nagrodę w wysokości 3000 zł (netto) Pani Katarzynie Boćkowskiej za pracę „Język polskich emigrantów z krajów byłej Jugosławii osiadłych w okolicach Bolesławca po drugiej wojnie światowej”

- II nagrodę w wysokości 2000 zł (netto) Pani Magdalenie Gazur za pracę „Wokół stołu. Wpływ tradycyjnych technik wytwarzania na współczesne formy użytkowe”

- III nagrodę w wysokości 1000 zł (netto) Panu Dariuszowi Gołębiewskiemu za pracę „Historia I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu (1754-2022)”

Kapituła Konkursu podjęła również decyzję o publikacji historii bolesławieckiego Sierocińca, zawartej w pracy Dariusza Gołębiewskiego w Roczniku Bolesławieckim. Rozprawa doktorska Magdaleny Gazur „Wokół stołu. Wpływ tradycyjnych technik wytwarzania na współczesne formy użytkowe” zostanie  w całości opublikowana na koszt Urzędu Miasta Bolesławiec.

Promotorzy nagrodzonych prac zgodnie z Regulaminem Konkursu otrzymali nagrody w wysokości 1000 zł (netto).

 

Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje!