c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_02_maj-114.jpg

Urząd Miasta Bolesławiec przypomina o obowiązku ponoszenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Opłaty roczne wnosi się do 31 marca każdego roku z góry, bez wcześniejszego zawiadomienia. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 75 645 65 08.