c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_03_asssy_(1).jpg

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje o Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2023 realizowanym  ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:

1)    dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji

2)    osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie :

a)    o stopniu znacznym

b)    o stopniu umiarkowanym

c)    traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

 

1)    wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu

2)    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce

3)    załatwianiu spraw urzędowych

4)    korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeów, kino , galeria sztuki, wystawy )

5)    w przypadku dzieci zaprowadzaniu lub przyprowadzaniu z placówek oświatowych.

 

Nabór wniosków do  Programu odbywać się będzie w terminie od 15.03.2023 do 27.03.2023. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7. Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Programu. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione  o tym fakcie telefonicznie.

Tel.75 645 78 32

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia 2023.docx

Załącznik nr 2 - Karta czynnośći 2023.docx

Załącznik nr 3 - Klauzula - pomoc osobom niepełnosprawnym.doc

Załącznik nr 4 - Klauzula.docx

c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_03_asystent.jpg