c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_03_Obowiązek_szczepienia_przeciwko_wściekliźnie_-_ulotka_.jpg

Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegają psy powyżej 3 miesięcy życia.

Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w książeczce zdrowia / paszporcie.

Za uchylanie się od obowiązku ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie nakładana jest kara grzywny w wysokości do 500 PLN. Wścieklizna jest najgroźniejszą chorobą odzwierzęcą. Szczepiąc psa, chronisz siebie!

 c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_03_Wścieklizna_ulotka_.jpg