c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_03_icon.png

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki realizuje projekt „Nie takie brzydkie kaczątko”, który został sfinansowany przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji w ramach projektu IOM.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji – Agenda ONZ (IOM działa w Polsce od 1992 roku) ogłosiła ogólnopolski konkurs grantowy na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej. Granty pokryją koszty działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży, które będą odbywać się w szkołach lub we współpracy ze szkołami i organizowanych przez instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe. Konkurs grantowy był konsultowany z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 

Głównym celem proponowanych zajęć teatralnych jest wprowadzenie do pracy grupowej i wdrażanie do współpracy jako podstawowych elementów pracy na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w życiu codziennym. Ważnym celem jest nauka wyrażania emocji podczas współpracy w grupie, formułowanie zasad tej współpracy oraz przejęcie odpowiedzialności przez uczniów za przestrzeganie bądź nieprzestrzeganie tych zasad. Uczeń staje się mentorem dla siebie i kolegów. Akceptacja odmienności jest istotna we współpracy i integrowaniu zespołu. Dzieci pochodzące z innych kultur przekazują wiedzę na temat swoich zwyczajów, obyczajów tradycji. Wskazują, co je łączy, a co dzieli. Zauważają bariery i starają się je niwelować. Integrowanie zespołu, pokazanie, że razem można więcej, to cel, który realizatorzy chcą osiągnąć w wyniku tych działań.

Praca z tekstem literackim, adaptacja tekstu do potrzeb edukacyjnych oraz wystawienie przedstawienia będzie podsumowaniem działań integrujących, w których wezmą udział zarówno uczniowie z Polski jak i uczniowie, którzy przybyli z innych krajów.

Podstawą do pracy stanie się tekst europejski, który jest znany w wielu kulturach – baśń Hansa Christiana Andersena „Brzydkie kaczątko”.

Autorką zwycięskiego projektu jest Jolanta Rzeźwicka – wicedyrektor szkoły.