c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_03_czyta.png

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki otrzymała dofinansowanie na zakup książek do szkolnej biblioteki w ramach trzeciego priorytetu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025.

Ze środków budżetu państwa wysokość dotacji wynosi 12 000 zł, natomiast wkład własny organu prowadzącego to , co oznacza, że szkoła zakupi książki do obu bibliotek za 15 000 zł!

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma temu sprzyjać zwiększenie dostępu do książek wśród dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Operatorem Priorytetu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.