ogloszenie.png

 na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

W dniu 21.03.2023 r. do Urzędu Miasta Bolesławiec wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej pn. „Komunikacja sposobem na budowanie zdrowej rodziny i pokonywanie trudności”.

 

Uznając celowość realizacji w/w zadania zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec www.boleslawiec.eu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Bolesławiec.

 

 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

 

 

Uwagi należy zgłaszać:

 

1.           pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu, ul. Rynek 41 w godzinach pracy urzędu,

 

2.           drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 

3.           listownie na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz,
59-700 Bolesławiec

 

do dnia 5.04.2023 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

   II Zastępca

                                                                       Prezydenta Miasta

 

                                                                 /-/ Iwona Mandżuk-Dudek

OFERTA: