c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_03_etwinning_8.jpg

W Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3 realizowany jest w tym roku szkolnym projekt eTwinning Math is Art, Art is Math. To już piąty projekt, w którym uczestniczą przedszkolaki z tej placówki pod opieką nauczycielki Iwony Witczak, która została za swoje działania nagrodzona Krajową Odznaką Jakości eTwinning.

 

Projekt realizowany jest od listopada 2022 do kwietnia 2023. Obejmuje zajęcia z malarstwa, rzeźby, przyrody, teatru, tańca i muzyki. Najciekawszy jest sam pomysł, by połączyć tak odległe jakby się wydawało światy matematyki (królowej nauk) oraz sztuki, dziedziny na wskroś artystycznej. Wydaje się to zadaniem karkołomnym i trudnym do zrealizowania, a jednak okazuje się, że możliwym. Matematyka i sztuka bowiem są ze sobą powiązane na różne sposoby. Matematykę można zobaczyć, usłyszeć, doświadczyć wszędzie – w malarstwie, architekturze, przyrodzie, w rytmicznej melodii granej na instrumencie, w tańcach sportowych, w zaciszu domowej kuchni, w teatrze cieni, w żonglerce, podczas zabawy klockami, a także w snach… W dziełach sztuki można znaleźć przedmioty, które znamy z lekcji matematyki: liczby, linie, punkty, kształty, figury płaskie i przestrzenne, rytm, symetrię, perspektywę, głębię, a nawet czas. Matematyka nie ogranicza się do liczb i obliczeń, a szukanie jej w nieoczywistych miejscach jest świetnym bodźcem rozwojowym dla dzieci nawet tych najmłodszych. Przedszkolaki podczas realizacji projektu tworzą własne prace, obserwują otaczający je świat i odnajdują matematykę w sztuce i sztukę w matematyce. Celów projektu i podjętych przez dzieci działań można by wymienić wiele, ale najważniejsze z nich to kształtowanie w umysłach dzieci nawyku obserwacji otaczającego świata i rozwijanie kreatywności, aktywności dzieci oraz ich wyobraźni. Przedszkolaki uczestniczące w tym nowatorskim projekcie poznają mnóstwo różnych technik plastycznych, mają okazję eksperymentować z narzędziami i materiałami. Ponadto wzbogacają swoją wiedzę o twórcach, artystach i ich dziełach. Nie do przecenienia jest także fakt, że podczas realizacji tego ciekawego projektu dzieci współpracują ze swoimi rówieśnikami z innych krajów, projekt jest równolegle realizowany aż w siedmiu państwach. Twórcy projektu wyszli z założenia, że dzięki niemu uczestnicy  rozwiną pozytywne nastawienie do matematyki i przedmiotów artystycznych. Stworzą prace plastyczne różnymi technikami malarskimi. Rozwiną poczucie estetyki i wrażliwość na piękno oraz wykażą się pomysłowością i kreatywnością. Istotne zdobycie umiejętności XXI wieku, takich jak współpraca, solidarność, kreatywność, tolerancja i empatia.
Nie bez znaczenia jest także rozwój kompetencji cyfrowych bowiem dzieci podczas realizacji poszczególnych zadań korzystają z narzędzi Web2.0. W marcu przedszkolaki poznały kierunek w sztuce op-art czyli  jeden z najbardziej niezwykłych i charakterystycznych kierunków w malarstwie współczesnym oraz kubizm. Op-art, inaczej optical art (z angielskiego pojęcie to tłumaczy się dosłownie jako “sztukę optyczną”). W przeciwieństwie do wielu innych nurtów oddziałuje nie na intelekt odbiorcy czy jego emocje, a bezpośrednio na jego zmysł wzroku. Wizualizm polega na tworzeniu takich kompozycji, które dają efekt rozwibrowania, ruchu albo nienaturalnej głębi. Artyści op-art wykorzystują w tym celu geometryczne złudzenia optyczne.
Obrazy abstrakcje, utrzymane w duchu optical art dzieci rozpoznawały z łatwością: to kompozycje, które przypominają figury przesuwające się w kalejdoskopie. Chociaż są zupełnie płaskie (namalowane na powierzchni płótna albo wydrukowane), sprawiają wrażenie przestrzennych do takiego stopnia, że masz ochotę dotknąć powierzchni dzieła, żeby przekonać się, że faktycznie jest dwuwymiarowe. Dzieci uczestniczące w projekcie próbowały swych sił tworząc w tej technice rozmaite prace, które można było podziwiać w przedszkolnej galerii. Kolejnym marcowym wyzwaniem było zaznajomienie uczestników projektu z innym kierunkiem w sztuce a mianowicie z kubizmem. Nazwa pochodzi od słowa „le cubus”, znaczącego tyle co – „sześcian”, „kostka”. Twórcami estetyki kubizmu byli: Pablo Picasso i Georges Braque. Przedszkolaki oglądały albumy z reprodukcjami dzieł Picassa, obejrzały prezentacje o tym słynnym artyście. Dostały też praktyczne wskazówki jak stworzyć dzieło a`la picasso. Powstały abstrakcyjne portrety w rozmaitych technikach, które zachwyciły przede wszystkim rodziców, którzy z uśmiechem komentowali, że sami muszą pogłębić swoją wiedzę, by nadążyć za  dziećmi, pasjonatami sztuki abstrakcyjnej. Marzec był pracowitym, ale i bardzo inspirującym miesiącem. (info MPP nr 3)