c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_04_sesjap_sesja_rm-129.jpg

5 kwietnia 2023 r. odbyła się LI sesja Rady Miasta Bolesławiec.

Radni zapoznali się z informacjami dyrektorów dwóch szpitali funkcjonujących na terenie Bolesławca - Szpitala św. Łukasza oraz Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, w świetle zawartych kontraktów i prowadzonych inwestycji. Aktualne informacje na temat funkcjonowania placówek przekazali – dyrektor ZOZ Kamil Barczyk oraz dyrektor WSdNiPCh Jarosław Karbowski. Informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2022 r. zaprezentowali komendanci Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - nadkomisarz Tomasz Jagielski i starszy brygadier Andrzej Śliwowski. Wśród informacji dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego znalazła się informacja komendantki Kamili Chalewicz-Pudłowskiej, która przedłożyła sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Bolesławcu. Wystąpienia szefów instytucji uzupełniły szczegółowe odpowiedzi na pytania radnych.